Systemy do zaznaczania punktowego i kreskowego

Zakresy zastosowań systemów znakujących

Zastosowania znakowań punktowych lub kreskowych są ekstremalnie różnorodne. Szczególna zaleta procesu natryskiwania farby jest taka, że znakowanie jest bezdotykowe. Dlatego proces ten stosowany jest przede wszystkim w przypadku obiektów przemysłu zajmującego się obróbką metalu i tworzyw sztucznych. Obok kontroli spoin w przypadku blach i rur należy oznaczyć kontrolę bloków silnikowych, wałów korbowych, wałów rozrządu pod względem szczelności, jakości, ruchu obrotowego, miejsca montażu.

 

Zastosowania:
zaznaczanie wad, oznaczanie dobrych części, pomoc orientacyjna, kodowanie farbą, klasyfikacja produktów.
Podłoża:
metal, tworzywo sztuczne, szkło, papier, lignina, korek, kamień, ceramika, drewno, papa, guma, tekstylia, podłoża gorące (np. 800°), oleiste, ssące, gładkie, porowate, niessące, wilgotne, zimne.