Pompy

Właściwe użycie pompy zależy od wielu parametrów przy danym zastosowaniu. Jaką lepkość ma materiał? Czy jest wrażliwy na ścinanie? Na jaką odległość tłoczony jest materiał? Czy wymaganych jest wiele przyłączy?