Ochrona dróg oddechowych i bezpieczeństwo pracy

Państwa zdrowie jest ważne. Nie zawsze można uniknąć niebezpiecznych substancji w miejscu pracy, można jednak do minimum zredukować kontakt z nimi. Im łatwiejsze jest stosowanie osobistej odzieży ochronnej, tym większa jest dla niej akceptacja.