Airless

Czy to materiały o niskiej, czy o wysokiej lepkości – Walther Plot oferuje wiele wydajnych pomp tłokowych dla prawie każdego przypadku zastosowania.