Mieszadła

 

Mieszadła mają zasadnicze znaczenie dla wyniku powlekania w przypadku farb, lakierów i innych mediów. Dzięki zastosowaniu właściwej techniki osiąga się równomierne wymieszanie i tym samym wysoką dokładność koloru, jak również jednorodną powierzchnię.