Mieszadła

Tu się miesza

aufegeschnittener-behaelter_250Mieszadła mają zasadnicze znaczenie dla wyniku powlekania w przypadku farb, lakierów i innych mediów. Dzięki zastosowaniu właściwej techniki osiąga się równomierne wymieszanie i tym samym wysoką dokładność koloru, jak również jednorodną powierzchnię. WALTHER PILOT oferuje nie tylko odpowiednie wyposażenie mieszadła, lecz również całe urządzenia ze zbiornikami, urządzeniami nanoszącymi, przyrządami pomiaru poziomu etc. Mogą być tu Państwo pewni, że wszystkie komponenty doskonale do siebie pasują.

 

Ważne parametry dla Państwa zapytania

1. Rodzaj zbiornika

 • beczka dostawcza np. kontener, beczka z pierścieniem zaciskowym, hobok, mała beczka
 • zbiornik do przerabiania, np. zbiornik ciśnieniowy, próżniowy, zbiornik mieszania farby
 • kompleksowe rozwiązanie kwestii zbiornika i tłoczenia materiału (jako kompletne urządzenie lub do integracji z kompleksową instalacją)

2. Rodzaj napędu mieszadła (elektryczne lub pneumatyczne)
3. Rodzaj mieszanego medium (lepkość, temperatura, ewentualnie karta danych)
4. Wymagane podanie strefy ATEX?

 

Napędy mieszadeł

handruehrwerkcols4

Mieszadło ręczne

Prosta korba ręczna do mieszania manualnego.Zależnie od medium do MDG i LDG. Dokładne przyporządkowanie znajdą Państwo w naszym prospekcie mieszadeł lub w katalogu.

 

drw_freicols4

Pneumatyczne mieszadło przekładniowe

Mieszadła są kompletnie zmontowane i składają się z silnika, przekładni, przyjęcia dla wieka beczki, wału i organu mieszającego. Liczbę obrotów i wydajność można łatwo regulować odpowiednio do lepkości. Bezolejowy silnik płytkowy nie wymaga smarowania. Kompaktowa i oszczędzająca miejsce budowa.
Zależnie od medium do MDG, LDG i FMB. Dokładne przyporządkowanie znajdą Państwo w naszym prospekcie mieszadeł lub w katalogu.

 

 

erw_freicols4

Elektryczne mieszadło przekładniowe  

Mieszadła są kompletnie zmontowane i składają się z silnika przekładniowego, sprzęgła, przyjęcia dla wieka beczki, wału i organu mieszającego.

Zależnie od medium do MDG, LDG i FMB. Dokładne przyporządkowanie znajdą Państwo w naszym prospekcie mieszadeł lub w katalogu.

 

 

magnetrw_freicols4

Elektryczne mieszadło przekładniowe ze sprzęgłem magnetycznym 

Wał mieszadła jest podzielony; sprzężenie następuje poprzez wyposażone w magnes wewnętrzne i zewnętrzne wirniki.

Hermetyczne uszczelnienie przestrzeni z produktem to zadanie zbiornika zainstalowanego między wirnikami.

Zależnie od medium do max. 2000 litrów.

 

 

 

Organy mieszające

Warunkiem osiągnięcia dobrych wyników jest wybór organu mieszającego. Dla różnych wymagań do dyspozycji jest odpowiednio dużo geometrii do osiągania optymalnego obrazu strumienia.

 

 

blattruehrercols6

Mieszadło łopatkowe

 • MDG 4 -250
 • 30 l hobok i mała beczka
 • LDG
 • zbiornik próżniowy
schraegblattcols6

Mieszadło z ukośnymi łopatkami  

 • Beczki 200 l zbiorniki specjalne
 • FMB

 

gitterblattcols6

Mieszadło z łopatkami kratkowymi

 • Beczki 200 l
 • Zbiorniki specjalne
 • FMB
calixcols6
Mieszadło kubkowe
PILOT Calix  

 • MDG 4 – 250
 • kontener IBC
 • beczki 200 l
 • hoboki 30 l i małe beczki
 • LDG
 • zbiorniki specjalne
 • zbiorniki próżniowe FMB

 

ringpropellergrocols6

Śmigło pierścieniowe  

 • MDG 1 – 4
 • kontener IBC
 • LDG
klappaufcols6

Składane mieszadło
Składane mieszadło nadaje się doskonale do zastosowania w kontenerach IBC. Złożone przechodzi bez problemu przez otwór do napełniania. Podczas pracy łopatki otwierają się dzięki rotacji i osiągane są optymalne wyniki mieszania.

 

 

 

Zezwolenie ATEX

 

ex_logocols3

Zgodnie z wytyczną 94/9/EG (ATEX) WALTHER PILOT ma zezwolenie na produkcję urządzeń do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania w miejscach zagrożonych eksplozją. Poszczególne serie mieszadeł posiadają atesty udzielone na podstawie wyników badań modelu konstrukcyjnego zgodnie z wytyczną ATEX. W przypadku produkcji lub przerabiania materiałów wybuchowych muszą Państwo podać podział stref (strefa 0, strefa 1, strefa 2). Dzięki temu my jako dostawca otrzymujemy informację, do której kategorii urządzenie (mieszadło) musi należeć.

 

 

Wytyczna dotycząca urządzeń ciśnieniowych

Wytyczna dotycząca urządzeń ciśnieniowych 97/23/EG reguluje projektowanie, odbiór i uruchomienie zbiorników ciśnieniowych i innych urządzeń pracujących pod ciśnieniem we wszystkich krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej. WALTHER PILOT jako wiodący producent zbiorników ciśnieniowych od początku stosował tą wytyczną dla całego swojego asortymentu. Nie tylko do budowy zbiorników standardowych, lecz również specjalnych. Wybrane przez nas procedury oceny zgodności zapewniają, że z dużą elastycznością można reagować na specyficzne życzenia klienta.

 

ASME-Code / Safety Quality License China

Poza tym jesteśmy certyfikowani do produkcji i odbioru zbiorników według amerykańskiego kodu ASME, jak również przepisów chińskich.