Zbiorniki ciśnieniowe

Zbiorniki ciśnieniowe są odpowiednim rozwiązaniem do tłoczenia klejów dyspersyjnych. Z powodu wrażliwości na ścianie tłoczenie materiału powinno się odbywać w sposób możliwie wolny od pulsacji.