Filtry powietrza odlotowego

Filtry wielowarstwowe

filtergewebe-1_97_250Filtry wielowarstwowe mają duże właściwości filtracyjne. Poprzez przesunięte ustawienie warstw papieru powstają turbulencje w strumieniu powietrza, które sprzyjają osiadaniu cząstek stałych. Długa żywotność dzięki „głębokiemu działaniu”. Warstwy papieru równomiernie zarastają. Matę filtrującą należy równomiernie założyć na ramę kratową i lekko napiąć. Maty wielowarstwowe WALTER PILOT dostępne są w rolkach lub są docinane.

 

 

 

Przezbrojenie

W większości przypadków można bez problemu wykonać przezbrojenie na wysokoefektywne filtry wielowarstwowe. Na życzenie przestawimy Państwa kabinę na nowy system filtrów.

 

7-gitterrahmen-drancols3

4-alle-fenster-leercols314-alle-matten-draufcols3

 

 

 

 

 

Warto wiedzieć

 

Filtr papierowy

Systemy odsysające z oddzielaniem suchym są korzystniejsze w zakupie niż systemy wymywające na mokro, co jednak okupione jest z reguły gorszym oddzielaniem overspray. Jako zaletę urządzeń WALTHER PILOT należy wymienić fakt, że systemy wymywające na mokro niezmiennie są gwarancją tego, że zachowane są wytyczne instrukcji technicznej powietrza. Wartość graniczną 3 mg udziału cząstek stałych na m³ powietrza odlotowego można jednak osiągnąć również za pomocą oddzielaczy suchych, przede wszystkim wtedy, kiedy wyposażone są one w filtry wielowarstwowe.

 

Większa ochrona środowiska poprzez wysoki stopień filtracji
Decydująca jest tu główna koncepcja oddzielacza jako filtra o głębokim działaniu.

Maty składają się z wielu ułożonych na sobie warstw papieru, które dzięki dużej ilości otworów przepuszczają strumień powietrza odlotowego. Głębokie działanie jest tu zręcznie wykorzystywane na dwa sposoby. Z jednej strony otwory danej warstwy papieru ułożone są w przeciwnym kierunku do poprzedzającej warstwy. W ten sposób powstają turbulencje w strumieniu powietrza, które sprzyjają osiadaniu cząstek stałych. Z drugiej strony dzięki coraz mniejszym rozmiarom otworów każda kropla farby znajdująca się w strumieniu odlotowym trafia na punkt filtra. Końcowa warstwa składa się ze szczególnie drobno splecionych płytek. W razie potrzeby można również zastosować filtry, które posiadają końcową syntetyczną warstwę i umożliwiają oddzielanie najmniejszych cząstek.

Ta koncepcja oferuje najlepsze warunki dla wysokiego stopnia filtracji. Szczególna korzyść: Jest wiele rodzajów filtrów, aby spełnić najróżniejsze profile wymagań. Można więc znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla wielu materiałów powlekających. W wielu przypadkach już przy zastosowaniu wersji standardowej można osiągnąć stopnień filtracji o wartości między 96 a 98%.

Dla cząstek o bardzo małych rozmiarach zalecamy filtr kombinowany składający się z papieru i ostatniej warstwy syntetycznej drobnej tkanki. W ten sposób można odfiltrować również cząstki, które wysychają już w strumieniu powietrza. Prowadzi to do bardzo wysokich stopni filtracji do 99,9%.

 

Filtry wielowarstwowe: strumień powietrza

Podstawą poniższych danych jest tzw. standard testowy Ashrae. Medium aplikowane jest bezpośrednio na filtr przez pistolet natryskowy o mocy powietrza odlotowego 0,76 m/s. Za pomocą partii filtra testowego można ustalić stosunek „zawartości cząstek stałych zastosowanego materiału powlekającego do zawartości cząstek stałych na filtrze testowym” i określić stopień filtracji.

Z punktu widzenia produkcji oczywiście ważne są czynniki, które dodatkowo wpływają na stopień filtracji, jak np. forma natryskiwanego obiektu lub aplikacja różnych mediów przy użyciu jednego rodzaju filtra. Znaczącą zmienną jest też ciśnienie rozpylania. Rozrywanie farby pod wysokim ciśnieniem (5 bar i więcej) prowadzi do mniejszych rozmiarów cząstek i proporcjonalnie do gorszego stopnia filtracji. Jednakże i tu jest opatentowane rozwiązanie, a mianowicie „tandem“, składający się z filtra wstępnego i uzupełniającego tego samego gatunku. Jeśli filtr wstępny jest zużyty, zastępowany jest filtrem uzupełniającym. W miejsce dotychczasowego filtra uzupełniającego przesuwa się niezużyta mata filtrująca.

Stopień filtracji obliczany jest jako wartość średnia. Podczas testu Ashrae widoczny był najpierw stopniowy wzrost stopnia filtracji i dopiero pod koniec okresu filtrowania nastąpił lekki spadek wartości. Przykład: Wydajność filtrowania wzrastała stopniowo do 99,4% a potem spadła do 98,6%. Średnia wynosiła 98,7%. Wzrost wartości spowodowany był zwiększonym oporem powietrza, który powstaje przez zatykanie papierowych płytek materiałem powlekającym. Stopniowe zmniejszanie się otworów powoduje przyspieszenie cząstek z tą konsekwencją, że z powodu siły odśrodkowej gromadzą się one w miejscach zwrotnych w filtrze i wcześnie są filtrowane ze strumienia powietrza. Natomiast późniejszy spadek wyniku filtracji należy tłumaczyć zatkaniem miejsc zwrotnych w labiryntowej strukturze filtra. Poza tym wraz z wydłużającym się okresem używania filtra redukuje się ilość powietrza. Tym samym początkowa wydajność powietrza o wartości 0,7 m/s jest niezbędna do „zbudowania“ dobrego wyniku filtracji.

Oczywiście nie jest powiedziane, że wartość graniczna powietrza z instrukcji technicznej nie jest przekroczona. Wymagane są tu specjalne obliczenia, które należy wykonać dla danej kabiny. Umożliwiają one wyciągnięcie wniosków odnośnie stopnia filtracji jako wartości żądanej. Następnie należy sprawdzić, które rodzaje filtra CI najlepiej spełniają warunki.

Oczywiście przede wszystkim chodzi o ochronę środowiska. Poza tym użytkownik powinien sobie postawić za cel możliwie wysoki stopień filtracji, ponieważ wyraźnie obniża on koszty: kabina pozostaje czysta i dłużej sprawnie funkcjonuje, przewody rurowe nie zapychają się i wentylator nie cierpi na skutek klejących lakierów. Zapobiega się też niebezpieczeństwu „polakierowania” dachów i zaparkowanych pojazdów.

 

Obniżenie kosztów poprzez dłuższą żywotność
Podsumowując, warstwy papieru filtra tworzą niezwykłą powierzchnię filtrującą. Jeśli są wykorzystywane równomiernie i stopniowo zarastają przy stałym przepływie powietrza, wykazują niezwykle długą żywotność.

Wbrew znaczeniu słowa długość okresu użytkowania filtra pomiar czasu generalnie nie jest sensowny. Należy raczej wyjść od ilości materiałów stałych, którą filtr może przyjąć, zanim musi zostać wymieniony. Chodzi więc właściwie o chłonność. Także pod tym względem korzystna jest możliwość wyboru pomiędzy wieloma rodzajami filtrów. Filtr z 7 warstwami papieru i ostatnim arkuszem syntetycznym jest lepszym rozwiązaniem w przypadku materiałów o dużej zawartości cząstek stałych i lakierów na bazie wody, niż filtr czysto papierowy o 5 warstwach. Może on przyjąć taką ilość farby, która w zaokrągleniu wynosi dwudziestokrotność ciężaru własnego. Przekładając na liczby: na 1 m² powierzchni filtra o ciężarze własnym 300 g przypada 6 kg materiału powlekającego pod warunkiem, że wykorzystywana jest cała powierzchnia filtra.

Z warstw papieru powstaje w określonych warunkach deska, która miejscami może mieć grubość 4 cm.

 

Wymiana filtra
Przy wymianie filtra można wyjść od wartości orientacyjnej różnicy ciśnień 100 Pa. Można do tego celu użyć czujnika różnic ciśnień. Zależnie od zastosowanego materiału chłonność może wynosić trzykrotność do czterokrotności tradycyjnych mat filtrujących i widoczna jest w znaczący sposób w obniżeniu kosztów pracy.

Koszty związane z magazynowaniem i usuwaniem odpadów są niższe.

Ponieważ nie trzeba tak często wymieniać filtra, jest mniej przerw w pracy. Decydujące znaczenie ma fakt, że nie są konieczne tzw. wstępne filtry labiryntowe, które zakłada się uzupełniająco przed właściwym drobnym filtrem z włókna szklanego w celu osiągnięcia dłuższej żywotności. Te blachy w kształcie U trzeba pojedynczo wyjmować, co zajmuje dużo czasu, przeprowadzić czyszczenie, zaopatrzyć w lakier zdzieralny i ponownie zamontować. Wychodząc z tych rozważań, jako zaletę systemów filtrów CI należy podkreślić, że koszty zaoszczędzone dzięki zwiększeniu żywotności filtra znacznie przewyższają koszty zakupu materiałów.

 

Prosta budowa kabiny
Dzięki rezygnacji z labiryntowego filtra wstępnego konstrukcja kabiny jest stosunkowo prosta. Niezbędną częścią składową są jednak wykonane przez WALTHER PILOT ramy kratowe, które dopasowywane są do kabiny. Mata napinana jest na kracie przy mostkach mocujących umieszczonych w regularnych odstępach. Dzięki temu otwory filtra pozostają stałe i powietrze odlotowe może równomiernie przejść przez całą powierzchnię filtra. Nie dochodzi więc do efektu płyty odbojowej z możliwym tworzeniem się wirów w przedniej części kabiny, które uniemożliwiają natychmiastowe odprowadzenie overspray, tak że mgła lakiernicza może wydostać się z kabiny.

Poza tym poprzez właściwe napięcie maty przy mostkach mocujących skutecznie zapobiega się „tworzeniu się worka“, względnie nadrywaniu. Papier jest przecież poddany dużemu obciążeniu przez natryskiwane medium. W przypadku materiałów szybko wysychających poprzez utwardzanie zyskuje się dodatkową stabilność. Dzięki odpowiednio zdystansowanym mostkom mocującym filtr uzyskuje również w przypadku lakierów wodnych i materiałów o dużej gęstości dobrą zdolność zatrzymywania. Przy ich górnej części mocowana jest mata za pomocą drążka zaciskowego.

Wielowarstwowe maty filtrujące dostarczane są w rolkach o wymiarach 12 x 1,06 m. Dostępny jest również rozmiar 12 x 0,53 m. Standardowe urządzenia odsysające WALTHER-PILOT do filtracji na sucho budowane są w systemie konstrukcji zespołowej o szerokościach roboczych 1, 1,5, 2 i 2,5 m etc. Gwarantuje to, że maty filtrujące tylko nieznacznie zachodzą na siebie i nie marnuje się materiał filtrujący.

Oczywiście możliwe jest również przezbrojenie posiadanych kabin do przyjęcia wielowarstwowych systemów filtrujących.

Na koniec należy jeszcze wspomnieć, że podczas procesu lakierowania nie zaobserwowano odrywania się strzępów papieru z filtra z negatywnymi skutkami dla jakości powlekania. Materiał filtrujący w 100% ulega biodegradacji. W przypadku spalenia śmieci pozostaje tylko 2% pierwotnej objętości.

 

Filtr Andreae

andreae-filter_250

Podczas przechodzenia przez filtr strumień powietrza z zawartością cząstek farby poddawany jest ekstremalnym zmianom kierunku. Duża pochłanialność dzięki dużym komorom farby.

 

 

 

 

 

Maty z włókna szklanego

glasfasermatte-labyrinth_250

W kombinacji z labiryntowymi filtrami wstępnymi maty z włókien szklanych umożliwiają osiągnięcie wysokiego stopnia filtracji. Filtry labiryntowe są łatwe w obsłudze.