Systemy ze zbiornikiem ciśnieniowym

mdg45_premium_250

  • Ocynkowany materiałowy zbiornik ciśnieniowy, rozmiar do wyboru (4, 8, 12, 22*, 45*, 60 litrów – inne rozmiary na życzenie)
  • Mieszadła na życzenie: mieszadło ręczne., mieszadło pneumatyczne, mieszadło elektryczne (poza MDG 4)
  • Rozpylający powietrzem pistolet natryskowy do wyboru: model standardowy, średniociśnieniowy, HVLP Plus lub niskociśnieniowy.
  • Filtr materiałowy z sitem 100 Mesh. Dostępne są również wkładki filtrujące 30, 50 i 200 Mesh.
  • Regulator ciśnienia z filtrem typ H2 do regulacji ciśnienia przy zbiorniku i pistolecie
  • Pakiety przewodów:
  • Przewód sprężonego powietrza 7 m od regulatora ciśnienia z filtrem do pistoletu natryskowego
  • Przewód sprężonego powietrza 2 m od regulatora ciśnienia z filtrem do zbiornika
  • Przewód sprężonego powietrza 5 m od materiałowego zbiornika ciśnieniowego do pistoletu natryskowego

 

Należy zwrócić uwagę w przypadku lakierów na bazie wody

W przypadku materiałów na bazie wody potrzebują Państwo zbiorników ze stali szlachetnej, chyba że pracują Państwo z oryginalnych beczek umieszczonych w zbiornikach lub wiader ze stali szlachetnej. Wtedy należy pamiętać, aby rura wznośna, części mieszadła mające kontakt z materiałem i inne złączki wykonane były ze stali szlachetnej. Do zastosowania przy lakierach na bazie wody zalecamy pistolety natryskowe z częściami przewodzącymi materiał wykonanymi ze stali szlachetnej,
np. PILOT Premium, PILOT Maxi, PILOT Mini i PILOT XIII.

Opcja: dystrybutor i drugi zawór poboru do podłączenia kolejnego pistoletu natryskowego.

* W przypadku zbiorników ciśnieniowych MDG 22 i MDG 45 można wstawić oryginalną beczkę. Pracują Państwo bezpośrednio z beczki i redukują nakład pracy związany z czyszczeniem.