Materiały klejące i uszczelniające

WALTHER PILOT jest kompetentny w każdym aspekcie klejenia. Zaliczamy tu technikę aplikacji, tłoczenie materiału przez zbiornik ciśnieniowy, względnie pompy, jak również systemy odsysające mgłę natryskową.